Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leiden Zuidwest
 
 
Welkom

Welkom

Dit is de website van de Protestantse Wijkgemeente Leiden Zuidwest. Leuk dat je een bezoek brengt.

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur afwisselend in de Antoniuskerk en de
Maria Middelareskerk

De kerkgebouwen gebruiken wij samen met de Lam Gods parochie.
Op de eerste en derde zondag van de maand hebben we een kerkdienst in de Maria Middelareskerk, Rijndijk 283.
De  tweede en vierde zondag van de maand hebben we een kerkdienst in de Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11 (hoek Churcillaan en Vijf Meilaan) 
Alle diensten beginnen om 10.00 uur.
Verdere informatie is in de agenda te vinden.
We besteden veel zorg aan de kerkdienst.
Het belangrijkste in elke protestantse kerk en ook bij ons is: zorgvuldig de bijbel uitleggen, zo, dat de gemeente er in het gewone leven van elke dag iets mee kan. Want bijbelteksten gaan over ieder van ons, over ons leven, onze angst, ons hopen, vertrouwen en ploeteren van elke dag. Daarnaast proberen we in de liturgie en de muziek in de kerk een evenwicht te vinden tussen geliefd, vertrouwd en bekend aan de ene kant en vernieuwend en verrassend aan de andere kant.
Ongeveer acht keer per jaar vieren we het avondmaal met elkaar.

Wijkgemeente Leiden Zuidwest


De wijkgemeente Leiden Zuidwest is onderdeel van de Protestantse Gemeente te Leiden. De wijken Stevenshof en Bevrijdingswijk horen bij onze wijkgemeente. Onze wijkgemeente omvat een groot geografisch gebied en kent veel ingeschreven leden. Als gemeente proberen wij in onze vieringen en activiteiten ruimte te creëren om God en de ander te ontmoeten en elkaar te bemoedigen.
We willen een gemeenschap zijn, geïnspireerd door de Schrift, waar ieder welkom is in zijn/haar eigenheid, met levens- en geloofsvragen, met ieders zwakke en sterke punten. Ook proberen we een open gemeenschap te zijn, zichtbaar in en dienstbaar aan de wijk en de wereld.
In Zuidwest staan veel verzorging- en verpleeghuizen. In de meeste huizen verzorgen we bijbeluren.

De gebouwen Antoniuskerk en Verdieping

De diensten vieren wij elke zondagmorgen in de Antoniuskerk. In principe beginnen de diensten op de eerste en de derde zondag van de maand om 09.15 uur, de tweede en vierde zondag van de maand om 10.00 uur. Bij een eventuele vijfde zondag in de maand wordt per keer bekeken welk aanvangstijdstip mogelijk is.
Maar door bijzondere omstandigheden kan van deze regel worden afgeweken, kijk voor de juiste aanvangstijden onder het tabje "kerkdiensten" Wij delen immers de Antoniuskerk met de Parochiekern Lam Gods, in goed overleg kan van een regel worden afgeweken.
In de Stevenshof hebben we een kerkelijk centrum, de Verdieping (Stevensbloem269).
De activiteiten zijn afwisselend in de Antoniuskerk en in de Verdieping. Activiteiten worden zowel overdag als ’s avonds gehouden.

Het team: predikant en ouderenpastor

Het team bestaat uit predikant ds. Ellis Ezinga, voor 50 % aangesteld en ouderenpastor Elly den Herder, eveneens voor 50 % aangesteld.
Voor verdere informatie: zie contact


Kerkenraad en moderamen

Ook een wijkgemeente moet bestuurd worden. Dat is de taak van de kerkenraad. Hier worden beslissingen genomen over het reilen en zeilen van de wijkgemeente. Een afvaardiging van de kerkenraad vormt het moderamen, het dagelijks bestuur. De kerkenraad wil ervoor zorgen dat activiteiten in de wijkgemeente kunnen plaatsvinden.
Daarnaast bezint de kerkenraad zich, samen met het team, op ontwikkelingen in de wijkgemeente en in de Protestantse Gemeente te Leiden, waar we deel van uitmaken.
Wilt u meer weten over de kerkenraad neem dan contact op met de scriba mevr. Trieneke van Berkum, e-mail:
Voor verdere informatie zie: contact

Pastorale organisatie van de wijkgemeente

Onze kerkelijke gemeente is verdeeld in 3 clusters.
Cluster 1 en 2 bestrijken de vroegere Bevrijdingswijk.
Cluster 1 het zuidelijk gedeelte en cluster 2 het noordelijk gedeelte.
Cluster 3 omvat de Stevenshof.
Het doel van de clusters is bezoekwerk. Dit bezoekwerk bestaat uit 3 gedeelten. Eén onderdeel is het verwelkomen van nieuw ingekomenen, het tweede onderdeel bestaat uit het bezoeken van zieken en ouderen en het derde onderdeel is het brengen van een groet aan een (bijvoorbeeld op leeftijd) geselecteerde groep gemeenteleden. Dit laatste houdt in dat aan mensen in een betreffende leeftijdsgroep een kort bezoekje gebracht wordt met het brengen van een kaars of kaart. Zo wordt in de loop van de tijd iedereen benaderd en kan gesignaleerd worden waar behoefte is aan verder contact.
Voor verdere informatie: zie contact


 

 

terug
 
 
 
 

Eredienst (Maria Middelareskerk))
datum en tijdstip 18-11-2018 om 10.00 uur
meer details

 
Kerstfeest voor ouderen
meer
 
Zangers gezocht voor Kerstcantate
meer
 
Vooraankondiging: Kerst, Advent en zingen
meer
 
Jaarthema 2018-2019: Een huis om in te wonen
meer
 
Kring ‘Geloven met hoofd, hart, handen en voeten’.
meer
 
Buurtinitiatief 28 november
meer
 
Christelijke meditatie najaar 2018 thema: ‘Psalmen’
meer
 
Aanstelling nieuwe ouderenpastor
meer
 
Nieuw zondagsrooster m.i.v. 2 september 2018
meer
 
Verbinding tussen Zuidwest en p.c. basisschool De Zwaluw
meer
 
Korte terugblik op Gemeente bijeenkomst 22 april 2018
meer
 
Webwinkel Protestantse gemeente te Leiden.
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.