Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Leiden Zuidwest
 
 
Welkom

Welkom

Dit is de website van de Protestantse Wijkgemeente Leiden Zuidwest. Leuk dat je een bezoek brengt.

Wijkgemeente Leiden Zuidwest

De wijkgemeente Leiden Zuidwest is onderdeel van de Protestantse Gemeente te Leiden. De wijken Stevenshof en Bevrijdingswijk horen bij onze wijkgemeente. Onze wijkgemeente omvat een groot geografisch gebied en kent veel ingeschreven leden. Als gemeente proberen wij in onze vieringen en activiteiten ruimte te creëren om God en de ander te ontmoeten en elkaar te bemoedigen.
We willen een gemeenschap zijn, geïnspireerd door de Schrift, waar ieder welkom is in zijn/haar eigenheid, met levens- en geloofsvragen, met ieders zwakke en sterke punten. Ook proberen we een open gemeenschap te zijn, zichtbaar in en dienstbaar aan de wijk en de wereld.
In Zuidwest staan veel verzorging- en verpleeghuizen. In de meeste huizen verzorgen we bijbeluren.

De gebouwen Antoniuskerk en Verdieping

De diensten vieren wij elke zondagmorgen in de Antoniuskerk. In principe beginnen de diensten op de eerste en de derde zondag van de maand om 09.15 uur, de tweede en vierde zondag van de maand om 10.00 uur. Bij een eventuele vijfde zondag in de maand wordt per keer bekeken welk aanvangstijdstip mogelijk is.
Maar door bijzondere omstandigheden kan van deze regel worden afgeweken, kijk voor de juiste aanvangstijden onder het tabje "kerkdiensten" Wij delen immers de Antoniuskerk met de Parochiekern Lam Gods, in goed overleg kan van een regel worden afgeweken.
In de Stevenshof hebben we een kerkelijk centrum, de Verdieping (Stevensbloem269).
De activiteiten zijn afwisselend in de Antoniuskerk en in de Verdieping. Activiteiten worden zowel overdag als ’s avonds gehouden.

Het team: predikant en ouderenwerker

Wij hebben onlangs een nieuwe predikant voor 50% aangesteld, ds. Ellis Ezinga, die 8 maart a.s. in onze wijk zal starten. Zij vormt dan een team met de huidige ouderenwerker, ds. Casper van Dongen, die ook een aanstelling voor 50% heeft. Wegens het vertrek van ds. Casper van Dongen per 1 mei a.s. zijn wij als kerkenraad op zoek naar een nieuwe ouderenwerker, voor een 50% aanstelling.
 

Kerkenraad en moderamen

Ook een wijkgemeente moet bestuurd worden. Dat is de taak van de kerkenraad. Hier worden beslissingen genomen over het reilen en zeilen van de wijkgemeente. Een afvaardiging van de kerkenraad vormt het moderamen, het dagelijks bestuur. De kerkenraad wil ervoor zorgen dat activiteiten in de wijkgemeente kunnen plaatsvinden.
Daarnaast bezint de kerkenraad zich, samen met het team, op ontwikkelingen in de wijkgemeente en in de Protestantse Gemeente te Leiden, waar we deel van uitmaken.

Wilt u meer weten over de kerkenraad neem dan contact op met de scriba dhr. Hans van der Vlist.

Pastorale organisatie van de wijkgemeente

Onze kerkelijke gemeente is verdeeld in 3 clusters. Cluster 1 en 2 bestrijken de geografische wijk Leiden Zuidwest (de vroegere Bevrijdingswijk).
Cluster 1 het zuidelijk gedeelte en cluster 2 het noordelijk gedeelte.
Cluster 3 omvat de wijk Stevenshof.
Het doel van de clusters is bezoekwerk. Dit bezoekwerk bestaat uit 3 gedeelten. Eén onderdeel is het verwelkomen van nieuw ingekomenen, het tweede onderdeel bestaat uit het bezoeken van zieken en ouderen en het derde onderdeel is het brengen van een groet aan een (bijvoorbeeld op leeftijd) geselecteerde groep gemeenteleden. Dit laatste houdt in dat aan mensen in een betreffende leeftijdsgroep een kort bezoekje gebracht wordt met het brengen van een kaars of kaart. Zo wordt in de loop van de tijd iedereen benaderd en kan gesignaleerd worden waar behoefte is aan verder contact.
U hoeft niet af te wachten tot er iemand langs komt. Wanneer u behoefte heeft aan contact of als u ziekte, rouw, nood of vreugde door wilt geven dan kunt u contact opnemen met de hieronder vermelde mensen:


Cluster 1 (Ten zuiden van de Vijf Meilaan) mevr. Suze Spijker 071-5761720
Cluster 2 (Ten noorden van de Vijf Meilaan) mevr. Ditte Bijleveld 071-5311496
Cluster 3 (Stevenshof) mevrouw A. Boon  071-5316421

Kerkdiensten: elke zondag afwisselend om 9.15 en 10.00 uur

Omdat we het kerkgebouw samen met de Lam Gods parochie gebruiken, begint onze kerkdienst op de eerste, derde en vijfde zondag van de maand om 9.15 uur en de tweede en vierde zondag van de maand om 10.00 uur. (zie de agenda).
We besteden veel zorg aan de kerkdienst.
Het belangrijkste in elke protestantse kerk en ook bij ons is: zorgvuldig de bijbel uitleggen, zo, dat de gemeente er in het gewone leven van elke dag iets mee kan. Want bijbelteksten gaan over ieder van ons, over ons leven, onze angst, ons hopen, vertrouwen en ploeteren van elke dag. Daarnaast proberen we in de liturgie en de muziek in de kerk een evenwicht te vinden tussen geliefd, vertrouwd en bekend aan de ene kant en vernieuwend en verrassend aan de andere kant.
Ongeveer acht keer per jaar vieren we het avondmaal met elkaar.

 
 
 
 

Witte donderdag-Avondmaalsviering in Rosenburch
datum en tijdstip 02-04-2015 om 19.00 uur
meer details

 
Kennismaking ds. Ellis Ezinga
meer
 
Tweede Paasdag-COME 14.15 uur
meer
 
Vieringen Stlle Week en Eerste Paasdag
meer
 
Intrede en kennismaking ds. Ellis Ezinga
meer
 
Chauffeurs gevraagd
meer
 
Sollicitatiecommissie ouderenwerker
meer
 
40 dagen tijd
meer
 
Meedenken over de toekomst van Protestantse Kerk? Dat Kan!
meer
 
Afscheid
meer
 
Vastenproject
meer
 
Lied van de 40-dagen
meer
 
Vacature ouderenwerker
meer
 
Wandeltheater Dolorosa komt naar Leiden!
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.